Aan de oevers van de Guadalete-rivier, waarvan de naam betekent "rivier van de vergetelheid", bevindt zich de historische stad El Puerto de Santa María. De stichting van deze stad wordt toegeschreven aan een Atheense aanvoerder uit de Trojaanse oorlogen,
Menesteo genaamd, die toen hij aan de oevers van de rivier aankwam,"EI Puerto de Menesteo" stichtte.
  
In het midden van de 13e eeuw veroverde Alfonso X (Alfonso de Wijze) de stad en gaf hij deze een christelijke naam: "Santa María del Puerto".
  
In de Middeleeuwen steunde de economie van El Puerto op de visvangst en de handel in zout en wijn, activiteiten waarmee zoveel winst werd geboekt dat de hertogelijke schatkist ze vrijstelde van belastingen.
  
De bijdrage van El Puerto aan de ontdekking van Amerika was bijzonder groot, aangezien de eerste reis van Christoffel Columbus door de hertogen van Medinacelis, heren van El Puerto, werd gefinancierd. Latere reizen naar Amerika vertrokken vanuit El Puerto de Santa María.
  
De eerste wereldkaart werd in 1500 in El Puerto de Santa María opgesteld door Juan de la Cosa, inwoner van de stad, cartograaf en stuurman van de Santa María.
  
Na de ontdekking nam de rijkdom van de stad toe, naarmate het handelsverkeer met Amerika concrete vormen aannam en gezinnen van scheepsbevrachters en reders zich aan de overzijde van de oceaan gingen vestigen.
   
                    Foto's
   
Klik hier om foto's te zien.
   
   
  
   
 
    
   
     
   
 
   

     

   
 
   
   
  
   
  
    
   
© 2004-2006 Gutiérrez Colosia